, - Customs Clearance Serviecs Ltd.

ABOUT US

บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการด้านพิธีการทางศุลกากร ในประเทศไทย

บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเรา จึงทำให้ทีมงานของเรามีความรู้และความเชี่ยวชาญในพิธีการนำเข้าและส่งออก และชำนาญด้านพิธีการศุลกากรเป็นอย่างดี อีกทั้งเรายังมีความสัมพันธ์กับกรมศุลกากรและองค์กรต่างที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทำให้เราสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในยุคแรกๆ เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนสายเรือชั้นนำ ซึ่งทำให้เราสั่งสมประสบการณ์ และความคุ้นเคยในการปฏิบัติในฐานะตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นแผนกสินค้าขาออกของเรา จึงมีความเชี่ยวชาญในการสรรหาเส้นทางการขนส่ง และสายการเดินเรือ หรือสายการบิน ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเราอีกด้วย

ในปัจจุบันบริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริการแก่ลูกค้าที่ทำการขนส่ง ทั้งทาง ทะเล อากาศ บก เรามีศักยภาพในการให้บริการ ณ ท่านำเข้าต่างๆ เช่น ท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือเอกชนตามแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านศุลกากรชายแดน เป็นต้น รวมทั้งดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร โดยเรามีประสบการณ์ และทักษะในการสรรหา ค่าระวางบรรทุกให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าเพื่อตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเอง

เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด คือ การได้รับบริการอย่างดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมและต้องการที่จะติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ลูกค้ายังต้องการได้รับคำแนะนำ และแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการโลจิสติกส์ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเราพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอย่างครบถ้วน